CQV LLC Ambassade

VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS 1961

Article 22 – The receiving state may not enter the sending State’s premises unless the head of the sending state mission has consented to it. The receiving State is under special duty to protect the premises of the mission of intrusion, damage, disturbance of the peace and impairment of its dignity. The premises of the mission and means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.

 


Sanctum

1. Met de VBA documenten, wordt overeenkomstig de Rechten van de Mens, geen enkel onderscheid naar geboorte en afkomst geduld.

 

2. Je bent Enige Erfgenaam van jouw individuele Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap.

 

3. Alle ellende komt voort uit trustroof door rechts-personen en dat zijn dus de derde partijen zonder erfrecht.

 

4. De Jeugdzorg praktijken zijn ook volledig op trustroof gebaseerd. Men gaat onder valse voorwendselen, als het ware op voorhand voor je kinderen 'zorgen' en daarmee legt de rechtspersoon Jeugdzorg, alvast beslag op de individuele geboorte trust nalatenschap van je kinderen!

 

5. Met de verzending van de erfrechtelijke documenten, is je woonstede een CQV LLC Ambassade geworden.

 

6. Een CQV LLC Ambassade mag niet ultra vires worden betreden en er mag géén beslag op de ambassade residentie worden gelegd.

 

7. De Enige Erfgenaam is aantoonder van de erfrechtelijke documenten en het Diplomatieke Paspoort, en geniet diplomatieke onschendbaarheid in het gehele grond-gebied alwaar de waarden van de Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) van kracht zijn.

 

8. De CQV LLC waarden zijn overeenkomstig de 'Waarden Koninkrijk der Nederlanden' welke in zorgvuldige bewaring is genomen!

 

1. Rechten van de mens

2. Rechtszekerheid

3. Deugdelijkheid van bestuur


Notarieel Register

 

D-U-N-S®️ registratienummer Koninklijke Volgcode
Centraal Bureau Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen D-U-N-S® number: 49-089-0267 3SOPKZ869639085 3SOPKZ457055460*
Dienst Wegverkeer D-U-N-S® number: 48-977-7579 3SOPKZ141050283 3SOPKZ797182341*
Gemeente Land van Cuijk D-U-N-S® number: 49-410-9693 3SOPKA897308961 3SRPKN139838627 3SOPKZ623585179 3SOPKZ207048951 3SRPKN101267513 3SRPKN914322488 3SOPKZ869537733 3SOPKZ260440899 3SOPKZ176783556 3SRPKN4049005 3SOPKZ8777288 3SOPKZ2478097 3SOPKZ8797049 3SOPKZ180880869 3SOPKZ410575706 3SOPKZ079060551*
Gemeente Maashorst D-U-N-S® number: 49-410-1992 3SOPKZ899203667*
Gemeente Den Haag D-U-N-S® number: 48-937-5144 3SOPKZ326942086*
Gemeente West Betuwe D-U-N-S® number: 49-289-4012 3SOPKA843082526 3SRPKN182310990 3SRPKN272356745 3SOPKZ512052635 3SRPKN578050509 3SRPKN672553139 3SOPKZ135872324 3SOPKZ906531905 3SOPKZ480419265 3SRPKN3932698 3SOPKZ735444843 3SOPKZ880797393*
Autoriteit Persoonsgegevens Rijksdienst voor Identiteitsgegevens RVIG D-U-N-S® number: 49-291-2963 3SOPKA933505314 3SOPKA173522256 3SOPKZ702591153*
Kabinet van de Koning D-U-N-S® Nummer 49-386-0318 D-U-N-S® Nummer 49-364-7492 3SOPKA573428369 3SOPKZ103763354
De Orde van Vrijmetselaren van het H.K.G. onder het Groot Kapittel der Nederlanden, Kapittel nr.27 D-U-N-S® number: 49-087-9775 3SOPKA247611180
Humanitas Loge No. 23 van de Grootloge van het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België D-U-N-S® number: 41-101-7754 3SOPKA991234878
Buitenskamers, vereniging van oud-ambtenaren van de Eerste en de Tweede kamer van de Staten-Generaal D-U-N-S® number: 41-010-6061 3SOPKZ932630250 3SOPKZ524817176*
CAK D-U-N-S® number: 49-089-0257 3SOPKL739650776 3SOPKZ860401245 3SOPKL160983431 3SRPKN596824397 3SOPKZ204820701 3SOPKZ231784603 3SOPKL880355132 3SOPKL222941021 3SOPKL743317075 3SOPKL877345941*
Centraal Justitieel Incassobureau D-U-N-S® number: 48-973-6450 3SOPKZ903792378 3SOPKZ491592360 3SOPKZ491592360 3SOPKZ647769886 3SOPKZ240158022*
Menzis NV Menzis Zorgverzekeraar N.V. D-U-N-S®-nummer: 48-992-2194 D-U-N-S® number: 48-992-2270 3SOPKZ362912457 3SRPKN872395756 3SOPKZ590938849 3SOPKZ466629811 3SOPKZ331400121*
Coöperatieve Rabobank U.A. D-U-N-S® number: 40-200-1754 3SRPKN5069469 3SOPKZ434566400 3SOPKZ056817595 3SRPKN504357529 3SOPKZ959252723 3SOPKZ182002825*
ABN AMRO Bank N.V. D-U-N-S® number: 48-938-2060 3SRPKN263213273 3SRPKN5913696 3SOPKZ848409944*
ING Bank N.V. D-U-N-S® number: 40-662-3199 3SOPKZ353574204*
Maasziekenhuis Pantein B.V. D-U-N-S® number: 41-155-7197 3SOPKZ040367131*
Flanderijn B.V. D-U-N-S® number: 48-905-0096 3SOPKZ776058107 3SOPKZ579244781 3SOPKZ945003926 3SOPKZ646358405 3SOPKZ299039478 3SOPKZ133156490 3SOPKZ064231600 3SOPKZ597820508 3SRPKN0045088 3SOPKZ402091686 3SOPKZ670446593*
CMI Centraal Meldpunt Identiteitsfraude RVIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens D-U-N-S® number: 48-976-0408 3SOPKZ231733396
Nederlandse Vereniging van Banken D-U-N-S® number: 41-626-6609 3SOPKZ091148325 3SRPKN5472924 3SRPKN747787958 3SOPKZ454176638 3SOPKZ448902855
Directoraat-generaal Belastingdienst D-U-N-S® number: 49-354-4403 3SOPKZ800997362 3SOPKZ6520396 3SOPKZ860919193*
Centrale Administratieve Processen D-U-N-S® number: 49-022-9476 3SOPKZ173375225 3SOPKZ422224396 3SOPKZ094882880 3SRPKN8585070 3SRPKN2781117 3SOPKZ604373725*
DKH / Koning Willem Alexander D-U-N-S® number: 49-190-8458 3SOPKZ701389402 3SOPKZ622102268 3SRPKN0065809
Koning, Willem-Alexander   3SOPKZ813356778 3SRPKN0694947 3SOPKZ177015735 3SOPKZ164821816 3SOPKZ633214924 3SOPKZ974087516
Raad van State D-U-N-S® number: 49-386-0355 3SOPKZ109782251 3SOPKZ879329867 3SOPKZ3646964 3SOPKZ8051748 3SOPKZ8430603 3SOPKZ3646964 3SRPKN0141964 3SRPKN3876381
Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken D-U-N-S® number: 41-110-8934 3SOPKZ071192851
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraktijk DUNS®-nummer: 41-102-0477 3SOPKZ542844512
Raad voor de Rechtspraak De Rechtspraak D-U-N-S® number: 49-386-0343 D-U-N-S® number: 48-989-2409 3SOPKZ560386426
Huidige werkgever D-U-N-S® number: 48-xxx-xxxx Email naar Human Resource Dominatrix
Ministerie van Financiën / Belastingdienst D-U-N-S® number: 49-022-9476 3SRPKN154634904 3SRPKN699736085 3SRPKN780801758 3SRPKN157472396 3SRPKN200395250 3SOPKZ225025896 3SRPKN437087779 3SOPKZ736235209 3SOPKZ810819659 3SOPKZ249522819 3SOPKZ571966258 3SOPKZ546657608 3SOPKZ056949718 3SOPKZ431810925 3SRPKN0363126 3SRPKN793931169 3SOPKZ2574505 3SOPKZ0564046 3SRPKN3253095 3SRPKN508824600 3SOPKZ860919193*
BSR Tiel D-U-N-S® number: 49-006-4440 3SRPKN829215810 3SOPKZ845252153*
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV Bondgenoten) D-U-N-S® number: 41-033-3926 3SRPKN231827190 3SOPKZ467472159*
KPN B.V. D-U-N-S® number: 41-220-0867 3SRPKN058420879
Nationale-Nederlanden Nederland B.V. D-U-N-S® number: 40-934-3209 3SRPKN344642042 3SOPKZ346159308 3SOPKZ294123192*
Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek D-U-N-S® number: 40-396-3080 3SRPKN519026519 3SOPKZ436737809 3SOPKZ153985624 3SOPKZ910313672 3SRPKN350582569 3SOPKZ898980827 3SOPKZ680726800 3SOPKZ136114672*
Stichting KleurrijkWonen D-U-N-S® number: 41-066-9753 3SRPKN382929902
Vodafone Libertel B.V. D-U-N-S® number: 41-556-9318 3SRPKN655458063 3SRPKN236262111
Cannock B.V. D-U-N-S® number: 41-526-9893 3SRPKN100171485
De Nederlandsche Bank N.V. D-U-N-S® number: 40-660-2276 3SRPKN6055882 3SRPKN469783089 3SRPKN506049995 3SOPKZ684808656 3SRPKN157472396 3SRPKN000317738 3SOPKZ985309889 3SRPKN935600744
Ministerie van Financiën / Rijksbelastingdienst D-U-N-S® number: 49-022-9476 3SOPKZ877537748 3SOPKZ071676700 3SOPKZ6410263 3SOPKZ8470322 3SRPKN1557356 3SOPKZ860919193*
RegioBank Zie de Volksbank 3SRPKN163385478 3SOPKZ589648793 3SRPKN818011636 3SOPKZ699218062 3SOPKZ582466266 3SOPKZ171878943
Vattenfal N.V. D-U-N-S® number: 38-731-5468 3SRPKN293800001 3SRPKN187606668 3SOPKZ821870592 3SRPKN184927182 3SOPKZ031485245
Vitens N.V. D-U-N-S® number: 40-697-4274 3SOPKZ183756122 3SRPKN903185070
Kiesraad D-U-N-S® number: 41-139-6955 3SOPKZ011552567 3SRPKN666428915 3SOPKZ6540830
Provincie Noord-Brabant D-U-N-S® number: 48-974-7724 3SOPKZ447176952
Vereniging van Nederlandse Gemeenten D-U-N-S® number: 41-219-3393 3SOPKZ774643941
Koninklijke PostNL B.V. D-U-N-S® number: 41-220-0875 3SOPKZ383436108 3SRPKN378565430
NV Schade   3SOPKZ236489757 3SOPKZ097693654 3SOPKL337405941
Hoge Raad der Nederlanden D-U-N-S® number: 49-392-5738 3SOPKZ2462320 3SRPKN8284394 3SOPKZ0381155
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) D-U-N-S® number: 49-187-8619 3SOPKZ434179409*
Oudwerkgever 1 D-U-N-S® number: 49-XXX-8619 3SOPKZ434179409*
Oudwerkgever 2 D-U-N-S® number: 40-XXX-9144 3SOPKZ667481873* 3SOPKZ796914772*
Oudwerkgever 3 D-U-N-S® number: 40-XXX-9618 3SOPKZ436386416*
Eerste Kamer der Staten-Generaal D-U-N-S® number: 49-386-0331 D-U-N-S® number: 41-139-6930 3SOPKZ242048272*
Tweede Kamer der Staten-Generaal D-U-N-S® number: 49-386-0447 3SOPKZ390198824*
Bos Incasso B.V. D-U-N-S® number: 40-912-9249 3SOPKZ970440983*
GGD Publieke Gezondheid en Veiligheid D-U-N-S® number: 41-108-4010 3SOPKZ760844191*
GGN Coöperatief U.A. D-U-N-S® number: 49-304-6078 3SOPKZ415828512*
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) D-U-N-S® number: 48-965-5182 3SOPKZ194057517*
Huisartsenpraktijk Urlings D-U-N-S® number: 49-028-7707 3SOPKZ990230253*
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekering (UWV) D-U-N-S® number: 48-957-3401 3SOPKZ759275133*
de Volksbank N.V. D-U-N-S® number: 41-450-7939 3SOPKZ879158281*
* = AHB Aangifte

Ter inzage
SBA/VBA Creditor's Office Fase 1
Creditor's Office CQV LLC Dignitary Fase 2
Interventie BRP CQV NVB Undue Payment. Fase 3 Document 1
Interventie BRP CQV DNB Slavery Abolishment & Modern Slavery Charges Fase 3 Document 2
Interventie BRP CQV DNB Fase 3 Doc 2 Cover Letter Begeleidende Brief Na verzenden
Interventie CQV LLC Property Construction Childeren's Trust
Capacity Strikt Private Erfrechtelijke Aanwijzing (CQV LLC Ruling 31)
Interventie Land Onbekend Simulatie Verified Address
Ambassade Beneficiair Trust-Coöperatie van het Huis Statuut Akte CQV LLC Bestuur
Ambassade Immuniteit HRK SAC Formal CQV LLC Embassy Diplomatic Letter
BRP onderzoek CQV LLC Begeleidend schrijven Algemene Volmacht
Akte C2057-C2124 Gemeenten-Administrators
Interventie Trust Origine - Ontbinding CQV handel met voorkennis BRP exploitatie
Interventie BRP CQV Insider trading - Notification of Neutrality Utility Companies
Interventie BRP CQV Insider trading - Mineral Trust Act
Interventie BRP CQV Insider trading - Political State Trustee Removal
Tax Exempt BRP CQV Insider trading State as Trustee IRS Non Transferables
Autorisatie kenmerk Emerald SAC Diplomatiek Paspoort
Invul instructie Emerald SAC Diplomatiek Paspoort
Ambassade CQV LLC SAC Law of One Sole Heir Vlag - All rights reserved HRK-SAC
Ambassade CQV LLC SAC Law of One Sole tafelvlag
Ambassade Plaquette SAC CQV-LLC Luxe uitvoering
Autographer Sole Heir SAC Emerald I Am Private balpen
Autographer SAC Mountain Fountain Pen Gold Flow Roller Pen Set
Sole Heir SAC Emerald I Am Private muismat
Sole Heir SAC Emerald I Am Private mok